INOFLEET PRO

Inofleet Pro on rohkete funktsioonidega autopargi haldamise lahendus. Infofleet Pro kasutamisel omate ligipääsu kõikidele Infofleet’i aruannetele – tegevusaruanne, kõrvalekallete aruanne,teekonnaaruanne ja tehnilised autopargi haldamise aruanded.

SOORITUSE JA TOOTLUSE TÕUS

Inofleet PRO võimaldab  reaalajas jälgida ettevõtte tegevuse põhjalikku planeerimist, ressursside optimeerimist ja tootluse tõstmist võimaldavat informatsiooni.

Seadme kasutamine on lihtne, kuna kasutajad saavad jälgida kõiki süsteemi ühendatud sõidukite asukohta üle kogu maailma.

Kasutaja omab ligipääsu kogu sõiduki sooritust puututavatele informatsioonile, mille analüüsimine võib anda kasuliku informatseiooni ettevõtte tegevuse tõhustamiseks.

Aruannete abil saab põhjalikult analüüsida sõidukite liikumisteid, teekonna kulgu, autopargi haldamist üldiselt, sidepidamist, kõrvalekaldeid ning hinnata töötajate sõiduviisi, kõrvaldada liigsed seisakud ja muuta olemasolevaid liikumisteid.

KULUDE VÄHENDAMINE

Infofleet Pro vähendab reageerimisaega, kontrollides huvipunktide kaudu töötajate poolt kasutatavaid liikumisteid, salvestab vajalikud näitajad ja võimaldab positsioneerimist iga sõiduki, päeva ja liikumistee kohta eraldi. Liikumisteede analüüs ja läbimõeldud kontrollimine tõstab ettevõtte töötajate jõudlust ja kõrvaldab liigse tegevusega seotud kulutused.

Erinevad aruanded lubavad kasutajal analüüsida sõidukite käitumist, kõrvalekaldeid, keskmist kütusetarbimist, kaasnevaid lisakulutusi, lühiajalist tegevust ning iga autojuhi sõiduviisi iseloomustavaid võtmenäitajaid. Selline põhjalik lähenemine toob endaga kaasa kasuteguri suurenemise ja sõidukitega seotud kulutuste vähenemise.

Autopargi haldajal on igal ajahetkel võimalik kontrollida ja hinnata raporditest saadavat informatsiooni.

SUUREM TURVALISUS

Tänu GPS seadmele on tagatud autopargi maksimaalne korraldatus ja kaitstus ning seega ka sõiduki, autojuhi ja veose turvalisus.

Kasutajal on võiamlik määrata erinevaid turvalisusnäitajad ja saab SMS-i või e-maili kaudu teate sellest, kui sõiduk peaks etteantud marsuudilt kõrvale kalduma, liiga tihti seisma, ettenähtud asukohta jõudma või näiteks ka sellisel juhul kui sõiduki uksed sõidu ajal avatakse.

Sõiduki varguse korral on võimalik sõidukit jälitada ja kasutaja saab vajadusel mootori kaugjuhtimise abil seisata. Kallaletungide, ohu või õnnetuse korral teavitatakse autopargi haldajat olukorrast koheselt, ning seejärel on võimalik operatiivselt vastavad hädaabimeetmed kasutusele võtta. Lisaks võrdleb Infofleet Pro kütusepumbast saadud informatsiooni (tankimise aeg ja koht) sõiduki asukohaga ja avastab sedasi hõlpsalt kütuse tankimise autoparki mittekuuluvatesse sõidukitesse, vähendades märgatavalt kütusevarguste protsenti ja sellega kaasnevaid kulutusi.

Alarmide peamiseks eeliseks on võimalus liikumisteedel paiknevate huvipunktide kaudu kontrollida töötajate poolt läbitavat teekonda, saada teada mitu korda ja kus autouksi on avatud, tagades seeläbi veose turvalise kohelejõudmise.

Inofleet PRO võimaldab igal ajahetkel tuvastada kõikide süsteemi ühendatud sõidukite asukohad misstahes maailma osas, tagades seeläbi nii sõiduklite kui ka töötajate turvalisuse.

KÜTUSE KOKKUHOID

Seadme kasutamisega kaasneb tootluse tõus ja märkimisväärne kokkuhoid töötajate tegevuskuludelt, ning lisaks ka märkimisväärne kütusekokkuhoid. Kasutaja omab ligipääsu erinevatele aruannetele, mille abil on võimalik kütuse kokkuhoiu eesmärgil analüüsida iga töötaja sõidustiili. Hoidke enda autopargil silma peal, olge teadlik läbitud kilomeetritest, sõidukite tankimistest ning vähendage sedasi autopargiga seonduvaid kulutusi.

Vältige ettevõtte sõidukite kasutamist väljaspool töötunde ja jägige kasutamise maksumust. Kui jälgitav sõiduk läheneb keelatud kohale (näiteks: töötaja kodu tööajal), teavitatakse operaatorit sellest SMS-i või e-maili teel.

Süsteem võimaldab Teil jälgida sõidukite liikumisteid ning hoida kokku läbitud kilomeetritlt ja kütuselt. Kaitske end kütusevarguse eest, võrreldes kütusepumbast saadud informatsiooni (tankimise aeg ja koht) sõiduki asukohaga, sedasi on võimalik tuvastada hõlpsalt kütuse tankimist autoparki mittekuuluvatesse sõidukitesse.

Muutke töötajate sõiduharjumusi: jälgige millal mootor töötab kõrgetel pööretel, millal kiirendatakse või pidurdatakse liiga järsult ning millal sõidetakse säästlikult. Sedasi saate muuta võimalikke halbu sõiduharjumusi ja vähendada neist tulenevat liigset kütusekulu ning säästa ka hoolduskuludelt. (antud analüüsi võimaldab süsteem sellisel juhul, kui InoXpert pakett)

Lihtne kasutada – kasutaja saab jälgida igal hetkel läbi internetti ühendatud arvuti kõikide sõidukite asukohta mistahes maailma osas.

KONTROLLIGE  AUTOPARKI

Infofleet Pro annab Teile juurdepääsu olulisele informatsioonile, mille abil saate tõhustada ettevõtte tegevuse planeerimist, haldamist ja juhtimist ning võimaldab olemasolevad ressursid optimeerida.

Koordineerige ja jälgige autopargi juhtimist, optimeerige liikumisteid, kontrollige sõidukite hetkeasukohta, analüüsige ja kontrollige liikumisteid erinevate alarmteadete abil. Tõstke seeläbi tootlikkust, teenuse kvaliteeti  ja vähendage kulutusi.

Kasutaja on teadlik liikumisteedes tehtud muudatustest ja saab ressursse reaalajas optimeerida, jälgida sõidukite asukohta ja paikapandud liikumisteede järgimist. Regulaarne kontroll võimaldab vältida töötajate kõrvalekaldumist ettenähtud teekonnast, et osutatav teenus oleks kiire ja korralik.

Lihtne kasutada – kasutaja saab jälgida igal hetkel läbi internetti ühendatud arvuti kõikide sõidukite asukohta mistahes maailma osas.

RAPORTID

Inofleet Pro paketi valinud kliendid omavad ligipääsu enamikele süsteemi poolt genereeritavatele raportitele (erandiks on INOXPERT ja NAVIGATOR seadmetelt saadav informatsioon).

Passing POI Report – Maamärkide (POI) läbimise raport
Raport annab täpse ülevaate sellest, mis kell sõiduk POI juurde jõudis ja mis kell sealt lahkus. Raport on võimalik genereerida valitud ajavahemiku kohta (näiteks: päev, nädal, kuu, jne).

Route Control Report – Marsuudi kontrollimise raport
Raport genereeritakse valitud kuu kohta ja sealt on päeva ja kellaaja lõikes näha mis kell sõiduk vastavast POI juures viibis.

Alarms Report – Häirete raport
Häirete raportist on näha kõik häired, mis valitud ajavahemiku jooksul on tekkinud. Häired on seadistatavad sõiduki ja aja lõikes.

Locations Report – Asukohtade raport
Raport annab valitud ajavahemiku jooksul läbitud asukohad kellaaja ja aadressi lõikes.

Geofence Analysis Report – Turvatsoonide analüüsi raport
Annab täpse ülevaate turvatsooni sisenemisest ja sealt väljumisest.

Activity Report – Tegevuste raport
Annab valitud nädalate lõikes nii graafilise kui ka tabelis oleva ülevaate sellest, kui kaua on sõiduk seisnud, sõiduk käinud tühikäigul, sõiduk liikunud ja sõiduk sõitnud piirkiirust ületades.

Trip Report – Sõiduraport/Sõidupäevik
Raport annab täpse ülevaate sellest, kust ja mis kell sõitu alustati ning kus ja kuna sõit lõpetati. Iga sõidu taga on näga läbitud kilomeetrid, sõiu aeg, seisuaeg, keskmine kiirus jne.

Total Distances Report – Läbitud kilomeetrite raport
Annab valitud ajavahemiku jooksul läbitud kilomeetrite info.

Daily Distance Graph Report – Päevateekondade graafiline raport
Annab graafilise ülevaate päevas läbitud vahemaade kohta

Daily Driving Time Report – Päevane sõiduaja raport
Annab täpse ülevaate päevas sõidetud aja kohta.

Professional Kms Report – Lubatud ajal sõidetud km raport
Annab ülevaate nendest sõitudest, mis jäävad lubatud ajavahemikku, näiteks tööpäevadel kella 07.00-18.00 tehtud sõidud.

Driving Time Graph Report – Sõiduaegade graafiline raport
Annab graafilise ülevaate sõiduaegade kohta päevade lõikes.

Use Report – Kasutusaja raport
Määrates ära ajavahemikud, mil sõidukit võib kasutada, on võimalik koondtabelis näha kui palju on sõidukit kasutatud lubatud ajal ja kui palju keelatud ajal.

Temperature Report – Temperatuuri graafik
Annab graafilise ülevaate jahutatava pinna temperatuurist

Digital Ports Report (Door Opening and Closing) – Lisaseadmete kasutusaruanne
Annab ülevaate lisaseadmete rakendumistest. Näiteks kuna on avatud/suletud sõiduki uksed.

Machine Use report – Masina kasutusaruanne
Võimaldab vaadata masina nt kopa, kraana või mõne muu seadme töötunde.

Hour Detail Report – Masina tunnipõhine kasutusaruanne
Annab ülevaate masina töötundidekohta POI lõikes, (objektile jõudmise aeg, objektilt lahkumise aeg ning töötunnid vastavalt tehtud tööle).

Itinerary Analysis Report – Huvipunktide (POI) läbimisaruanne
Annab täpse ülevaate huvipunktide läbimise kohta.

Km Analysis Report –  Läbitud teekonna analüüs
Võimaldab kontrollida etteantud teekonna järgimist.

Vehicle Files Report – Sõiduki infokaart
Annab ülevaate sõiduki kohta sisestatud andmetetest

Technical Fleet Management Report – Sõiduki kulu aruanne
Annab ülevaate õikidest sõidukile tehtud kulutedes nt kütus, rehvid, liisig. Aruanne annab täpse sõiduki kulu km kohta.

Average Consumption Graph Report – Keskmise kütusekulu aruanne
Näitab sõiduki keskmist kütusekulu.

Vehicle Additional Costs Report – Sõiduki lisakulude aruanne
Aruanne näitab valitud perioodi jooksul sõidukile tehtud kulutusi

Short Term Actions Report – Tulevaste kulutuste aruanne
Aruanne näitab järgneva 4 kuu jooksul tulevaid püsikulusi. Nt kindlustus, liising, hooldus.

Refuelling Anomalies Report – Tankimiste aruanne
Aruanne võimaldab jälgida kõrvalkaldeid etteantud tankimiskohtadest.

Fuel Consumption Anomalies Report – Kütuse kadude aruanne
Võimaldab avastada kütusevarguseid paagist.

Legal Driving Report – Lubataud ajal sõitude raport
Annab täpse ülevaate lubatud ajal ja lubamatul ajal sõitude kohta

Speeding Report – Kiiruseületamiste raport
Annab ülevaate etteantud piirkiiruse ületamistest

Improper Use Report – Vale kasutusaja raport
Annab ülevaate sõiduki kasutamisest väljaspool valitud aega.

HÄIRED

Crossing Geofence Alarm – Turvatsoonide häired

Passing POI Alarm – Maamärkide (POI) läbimise häire

Long Stop Alarm – Pika peatuse häire

Misuse Alarm – Väärkasutuse häire

Excessive Speed Alarm – Piirkiiruse ületamise häire

Fuel Theft alarm – Kütusekao häire

Temperature Alarm – Temperatuuri muutuse häire

Doors Opening and Closing Alarm – Ukse avamise/sulgemise häire

Disconected Gps Antena Alarm – GPS antenni lahtiühendamise häire

Key In Ignition Alarm – Süütehäire

Unit Violation Alarm – Kontrolleri avamise alarm

Lost External Power Source Alarm – Toitekatkestuse häire

Time Window Violation Alarm – Huvipunkti (POI) mittekülastamise häire

Delay Alarm – Hilinemise häire

No Identification Alarm – Tuvastamata juhi häire

Gathering Alarm – Kogunemise häire

Refuelling Anomalies Alarm – Tankimiste kõrvalekallete häire

LISASEADMED

Temperatuuriandur
Mootori blokeering
Paanikanupp
Kütusenivooandur
Juhituvastussüsteem
Staatuse määramise lüliti
Ukse magnetkontaktandur