INOFLEET SMART

Inofleet Smart on innovatiivne ja lihtne lahendus ettevõtetele, kes vajavad informatsiooni sõidukite asukohtadest ja läbitud teekondadest.

 

 

Miks kasutada Infofleet Smart’i?

REAALAJAS POSITSIONEERIMINE

Tänu GPS seadmele suudab Inofleet Smart hallata reaalajas olulist informatsiooni, võimaldades seeläbi ettevõtte tegevuse ja sõidukite liikumise põhjalikku kontrollimist ning planeerimist. Kasutajal on võimalik igal ajahetkel läbi internetti ühendatud arvuti näha süsteemi lisatud sõidukite asukohtasid misstahes maailma osas.

SUUREM TURVALISUS

Autojuhtide, sõidukite ja laadungi turvalisus on ettevõtte jaoks äärmiselt oluline näitaja. Pakume lahendusi, mille eesmärgiks on pakkuda ettevõtetele masinapargi haldamise hõlbustamist ja turvalisuse tagamist. Inofleet on uuenduslik, sõidukite ja autojuhtide turvalisust suurendav ja veose jälgimist hõlbustav teenus.

RAPORTID

Passing POI Report – Maamärkide (POI) läbimise raport
Raport annab täpse ülevaate sellest, mis kell sõiduk POI juurde jõudis ja mis kell sealt lahkus. Raport on võimalik genereerida valitud ajavahemiku kohta (näiteks: päev, nädal, kuu, jne).

Route Control Report – Marsuudi kontrollimise raport
Raport genereeritakse valitud kuu kohta ja sealt on päeva ja kellaaja lõikes näha, mis kell sõiduk vastava POI juures viibis.

Alarms Report – Häirete raport
Häirete raportist on näha kõik häired, mis valitud ajavahemiku jooksul on tekkinud. Häired on seadistatavad sõiduki ja aja lõikes.

Locations Report – Asukohtade raport
Raport annab valitud ajavahemiku jooksul läbitud asukohad kellaaja ja aadressi lõikes.

Geofence Analysis Report – Turvatsoonide analüüsi raport
Annab täpse ülevaate turvatsooni sisenemisest ja sealt väljumisest.

Activity Report – Tegevuste raport
Annab valitud nädalate lõikes nii graafilise kui ka tabelis oleva ülevaate sellest, kui kaua on sõiduk seisnud, sõiduk käinud tühikäigul, sõiduk liikunud ja sõiduk sõitnud piirkiirust ületades.

Trip Report – Sõiduraport/Sõidupäevik
Raport annab täpse ülevaate sellest, kust ja mis kell sõitu alustati ning kus ja kuna sõit lõpetati. Iga sõidu taga on näga läbitud kilomeetrid, sõiu aeg, seisuaeg, keskmine kiirus jne.

Total Distances Report – Läbitud kilomeetrite raport
Annab valitud ajavahemiku jooksul läbitud kilomeetrite info.

Daily Distance Graph Report – Päevateekondade graafiline raport
Annab graafilise ülevaate päevas läbitud vahemaade kohta

Daily Driving Time Report – Päevane sõiduaja raport
Annab täpse ülevaate päevas sõidetud aja kohta.

Professional Kms Report – Lubatud ajal sõidetud km raport
Annab ülevaate nendest sõitudest, mis jäävad lubatud ajavahemikku, näiteks tööpäevadel kella 07.00-18.00 tehtud sõidud.

Driving Time Graph Report – Sõiduaegade graafiline raport
Annab graafilise ülevaate sõiduaegade kohta päevade lõikes.

Use Report – Kasutusaja raport
Määrates ära ajavahemikud, mil sõidukit võib kasutada, on võimalik koondtabelis näha kui palju on sõidukit kasutatud lubatud ajal ja kui palju keelatud ajal.

HÄIRED

Crossing Geofence Alarm – Turvatsoonide häired
Juhul kui sõiduk siseneb või väljub etteantud tsoonist, on võimalik selle kohta saada häireteade SMS-i või e-maili teel.

Passing POI Alarm – Maamärkide (POI) läbimise häire
Maamärgi (POI) juurde jõudmise või siis mitte jõudmise kohta on võimalik saada häireteade SMS-i või e-maili teel.

Long Stop Alarm – Pika peatuse häire
Süsteem annan häireteate, kui sõiduk peatub etteantud ajast kauem.

Fuel Theft alarm – Kütusekao häire
Süsteem annan häireteate, kui kütusenivoo paagis väheneb väikese aja jooksul rohkem kui lubatud.

Key In Ignition Alarm – Süütehäire
Süsteem annan häireteate, kui sõiduki süüde sisse keeratakse.

Time Window Violation Alarm – Huvipunkti (POI) mittekülastamise häire
Süsteem annan häireteate, kui sõiduk ei jõua etteantud ajal määratud asukohta.

Excessive Speed Alarm – Piirkiiruse ületamise häire
Süsteem annan häireteate, kui sõiduk ületab etteantud piirkiirust

Disconected Gps Antena Alarm – GPS antenni lahtiühendamise häire
Süsteem annan häireteate, kui GPS antenn lahti ühendatakse.

Unit Violation Alarm – Kontrolleri avamise alarm
Süsteem annan häireteate, kui kontroller avatakse.

Lost External Power Source Alarm – Toitekatkestuse häire
Süsteem annan häireteate, kui sõiduki aku lahti ühendatakse.

LISASEADMED

Infofleet Smart lisaseadmed:

Paanikanupp
Paanikanuppu vajutamisel saab juht hädaolukorras saata koheselt keskusesse abipalve. Nupp paigaldatakse sõidukisse varjatult. Teade jõuab autopargi operaatorini e-maili või SMS-i kujul, võimaldades signaali vastuvõtjal vahejuhtumi ilmnedes koheselt tegutsema asuda.

Sõiduki mootori distantsilt seiskamine
Kasutajal on võimalus kaugjuhtimise teel seisata sõiduki mootor. Rakendus on kasutatav näiteks sõiduki ärandamise korral.

Kütusenivooandur
Andur ühendatakse sõidukis juba olemas oleva paagis kütuseniivood näitava süsteemiga.