INOXPERT

InoXpert on seade, mis seotakse kütusetarbimise ja juhi sõidustiili analüüsimiseks sõidukiga. InoXpert’i peamiseks kasuteguriks ongi kokkuhoid kulutatavalt kütuselt.

Tänu autojuhtide ökonoomsele sõidustiilile, võidab klient lisaks kütusekulu vähenemisele ka sõiduki ülalpidamiskuludelt.

Kuidas vähendada kütusekulusid?

Välja töötadud süsteem tagab kütusekulude vähenemise 10% kuni 20% võrra. Kütusekulude vähenemine tagatakse kuue, iga sõidukijuhi sõidustiilist sõltuva ja otseselt kütusetarbimisega seotud näitajate jälgimisega:

– Säästlik sõiduaeg;
– Püsikiirusehoidjaga sõitmise aeg;
– Kõrgetel pööretel sõitmise aeg;
– Järsud kiirendused;
– Järsud pidurdamised;
– Mootori töötamine tühikäigul;

InoXpert on seade, mis võimaldab erinevate sõidukitega seotud näitajate, nagu mootoripöörete tase (vastavalt iga mudeli tehase poolt etteantud tasemele ja seadistusele), püsikiirusehoidjaga sõidetud aeg, kütusega seotud kõrvalekalded ja muu sarnane, analüüsimist.

InoXpert hangib informatsiooni sõiduki CAN süsteemist ja saadab selle GPS seadmele, mis info omakorda salvestab ja serverile edastab.

Kasutaja omab informatsioonile reaalajas ligipääsu.

InoXpert’i poolt edastatud andmete analüüsimiseks loob Infofleet viis järgnevat teabearuannet: mootoripöörete analüüs, sõiduki sooritus, sõiduki hinnang, sõidukihaldus ja sõiduki areng.

Allpool on toodud näited kolmest aruandest saadava informatsiooni kohta.

RPM (mootoripöörete) analüüs
Kontrollige mootoripöörete taset erinevate juhtide sõidukorra ajal ja otsustage, kas valitud sõidustiil on konkreetse teekonna läbimiseks (kütusetarbimise optimeerimist ja veose ning sõiduki turvalisust silmas pidades) kõige tõhusam.

Sõiduki sooritus
Analüüsib iga sõiduki sooritust, kõrvutades selle sõiduviisiga seonduvate eelseadistatud parameetritega (tühikäik, säästlikkus, sõidukontroll, kõrged pöörded, äkiline pidurdamine/kiirendamine). Roheliselt kuvatavad tulemused püsivad normide piires, punased ületavad seatud piire ning nende puhul on soovitatav rakendada meetmeid.

Sõidukile antud hinnang
Aruanne lubab tuvastada parima sooritusega sõidukijuhte ja võib olla aluseks väiksema õnnetuse ajalooga ning ettevõtte poolt seatud eeskirju järgivate autojuhtide premeerimist võimaldava motivatsioonikava rakendamisele.