Masinapargi haldus

GPS seadme tööpõhimõtteid

Igasse Teie sõidukisse paigaldatud seade edastab teavet sõiduki kiiruse, asukoha, sõiduaja, läbitud kilomeetrite, juhitunnuse, süüte oleku ja muu olulise kohta.

Seadme mälu on piisav, et mahutada sõiduki mitme nädala liikumisteed, võimaldades nii märgatavat kokkuhoidu roaming-teenusega seotud kulutustelt. Info salvestamine seadme mällu toimub ka sellisel juhul, kui GSM levi puudub.

Informatsioon läbitud teekonna ja muu olulise kohta saadetakse üle GSM / GPRS sidevõrgu serverisse.

GSM / GPRS süsteemi näol on tegu mobiilsidetehnoloogiaga, mis toimib enam kui 200-s mobiilsidevõrgus üle maailma ning tänu sellele saate kontakti sõidukitega mistahes maailma osas.

GPS seadme võimaldab ka reaalajas positsioneerimist, mis lihtsustab märgatavalt ettevõtte autopargi haldamist ka välisriikides suurte sidekuludeta.

LIGIPÄÄS VEEBIKESKONNAS

Autopargi haldajal on igal ajahetkel ülevaade süsteemi ühendatud sõidukitest, selleks vajab ta tavalist internetiühendusega arvutit. Kasutajal on pidevalt ligipääs kõikidele analüüsi võimaldavatele aruannetele. Süsteemi kasutamine on väga lihtne, selleks ei pea omama eriteadmisi arvutitest.